Besucher sind vor den Gemälden an den Wänden zu sehen
© SKD, Foto: David Pinzer

Obrazárna Starých mistrů

Celosvětový význam Obrazárny Starých mistrů se zakládá na kvalitních sbírkách nejslavnějších mistrovských děl. V Drážďanech se návštěvníci stálé expozice mohou již více než 250 let těšit z jedné z nejslavnějších maleb všech dob: „Sixtinské Madonny“ (1512/13) od Raffaela. Ke stěžejním dílům sbírky muzea patří renesanční italské malířství s hlavními díly Giorgioneho, Tiziana, Correggia, Mantegny, Botticelliho a Parmigianina. Stejně tak významná je sbírka holandských a vlámských malířů 17. století. Velkým počtem děl je zastoupený i Rembrandt a jeho škola. Galerie rovněž prezentuje vynikající díla staroněmeckého a staroholandského malířství, mezi nimi i van Eycka, Dürera, Cranacha a Holbeina. Muzeum mimo jiné vlastní jedinečná díla španělských a francouzských umělců 17. století. V roce 1855 byla otevřena budova obrazárny postavená podle plánů Gottfrieda Sempera jako jeden z nejdůležitějších muzejních projektů 19. století v Německu. Ještě dnes se sbírka nachází v tzv. Semperbau.

Užijte si při jednohodinové prohlídce mistrovských děl v Obrazárně Starých mistrů. Nechte se při prohlídce okouzlit nejkrásnější ženou na světě, Raphaelovou „Sixtinskou Madonou", nebo zjistěte více o zvlaštní minulosti Correggiova obrazu „Svatá noc" anebo  Vermeerova obrazu „Dívka čtoucí dopis".

Vstup

Kombinovaná vstupenka do Zwingeru: Obrazárna Starých mistrů, Sbírka porcelánu, Matematicko-fyzikální salón
Cena vstupného: 14,00 euro
Zlevněné: 10,50 euro
Děti a mládež mladší 17 let: zdarma
Skupiny od 10 osob: 12,50 euro/os

OBRAZÁRNA STAŘÍ MISTŘI A SBÍRKA SOCH A PLASTIK DO ROKU 1800

Zwinger a budova obrazárny Semperbau

prosinec 2019

Po mnoha letech oprav se 7. prosince 2019 uskuteční slavnostní znovuotevření Obrazárny Staří mistři. Díky rozdělení rekonstrukčních prací do dvou částí zůstala v předchozích letech hlavní díla obrazárny přístupná veřejnosti. Dvě dočasné výstavy zprostředkovaly svými neobvyklými konfrontacemi náhled na nové kontexty, což bylo zohledněno při vytváření zcela nové, přepracované stálé expozice.

Koncepce nové expozice sleduje geografické členění podle jednotlivých uměleckých škol a soustředí se na hlavní témata té doby. Těžiště leží ve světoznámých mistrovských dílech, jako např. Raffaelova Sixtinská madona, Rembrandtův Ganymédes nebo drážďanské veduty Bernarda Bellotta, zdůrazňujících jedinečné postavení a význam malířů a jejich děl pro evropské dějiny umění. V expozici je navíc vyzdviženo vzájemné obohacování obrazů a plastik, zejména pak význam antického sochařství pro renesanční a barokní malířství. Při znovuotevření rovněž bude ve velkém sále s plastikami (Skulpturenhalle) ve východním křídle budovy představena významná antická sbírka. Tento sál byl původně architektem Gottfriedem Semperem určen pro prezentaci historických sádrových odlitků ze sbírky Raphaela Mengse, od čehož však bylo na konci 19. století upuštěno. V roce 2016 se ovšem část těchto odlitků vrátila zpět do obrazárny, a i v budoucnu zde bude vystavena.

Expozici doplňují drobné bronzy a artefakty z mramoru z období renesance a baroka, které jsou na řadě míst přímo konfrontovány s konkrétními obrazy. Speciálně pro tuto novou expozici byly restaurovány desítky obrazů, soch a antických váz, včetně jednotných galerijních rámů z 18. století. Nové barevné potahy stěn a rafinované osvětlení nechají exponáty vyniknout v co možná „nejlepším světle“. Nová expozice bude obohacena o multimediální zařízení, která zprostředkují další informace o kontextu a vzniku jednotlivých děl. Nově získané prostory pro příležitostné výstavy nabídnou místo pro početné artefakty, na které by se jinak prášilo v depozitáři.

Obrazárna Starých mistrů

Obrazárna Starých mistrů

Google-Karte anzeigen
Nahoru